Skip to content Skip to footer
Calidade Transformadora

GM Deseño e Obra: Reformas e Rehabilitación

Reformas_y_construcciones_GM_pontevedra_04

GM Deseño e Obra, líder en Lalín, especializada na construción de edificios e vivendas unifamiliares, naves industriais e obras públicas. Contamos cun equipo diversificado e altamente experimentado en diversos oficios, ofrecendo solucións integrais dende reformas ata proxectos especializados.

Construción Integral

Profesionais en Edificación e Reformas

Asesorámoste durante a realización das obras co obxectivo de optimizar os resultados e, por suposto, cumprimos estritamente as datas de entrega e finalización das obras a realizar.

Prevención de riscos

Seguridade e Saúde.

Comprometidos coa seguridade laboral, GM Deseño e Obra implementa un Sistema de Xestión de Prevención de Riscos, implicando a todo o equipo e garantindo cumprimento e recursos.

Evitar accidentes e enfermidades profesionais.
Mellorar a rendibilidade da empresa.
Cumprir co establecido na Lei de Prevención e no Regulamento dos servizos de Prevención.